Performance

Eftermiddagsfag, Fag i 2. periode E21

Med Peter Scherrebeck & Katrine Staub

Det performative arbejde har en evne til at skabe røre, transformation og forandring i vores opfattelse af os selv og hinanden. Hvordan performer vi mennesker os selv i verden? Og hvordan performer verden sig selv?

I dette fag vil vi arbejde med kroppen som udgangspunkt for den skabende process. Vi vil undersøge forskellige tilgange til bevægelse og arbejde med øvelser og teknikker fra en række danse- og kropstraditioner, som kan hjælpe os med at udvide vores sanser, indlevelsesevne og
performativitet. Vi vil undersøge hvilken rolle performance spiller i samtidskunsten og stille spørgsmål til hvilke potentialer det performative arbejde har, både på og udenfor scenen. Hvordan kan vi udvide det sceniske rum? Og hvilke nye processer åbner sig når vi træner og skærper den poetisk-kropslige erfaring?

Vi vil komme igennem fysiske øvelser med en anatomisk tilgang samt udvikle egne performative værker – individuelt og i grupper. Vi vil sætte kroppen i relation til forskellige medier og bl.a. arbejde med objekter, rum, video og installation. Vi vil stille spørgsmålet: Hvad vil det sige at arkivere og dokumentere performance?

Faget er for alle, uafhængig af tidligere erfaring med performance og bevægelse. Det tager afsæt i vores iver efter at dele vores passionerede forhold til performance, i samarbejde med jeres tanker, ideer og interesser.

Kat og Peter har et langt venskab bag sig og er partners-in-artistic-crimes. De har arbejdet sammen i en lang række projekter indenfor performance, dans/koreografi og videokunst.


Læs om værkstedet for Performance