Maleri (kurset er optaget)

Kursus A: 8. juni – 15. juni 2024

På kurset vil der blive arbejdet med udgangspunkt i den enkelte kursists billedverden. Derfor er alle velkomne uanset forkundskaber. Der vil være oplæg om vigtige billedkunstneriske emner.

En del af det vi kommer til at kredse om, er forskellige malemåder.

Vi kommer også til at se på ‘det rum kunsten skaber’ i bybilledet, introduceret gennem nogle eksempler fra vægmalerierne skabt til Holbæk Art. Det er frit om du er med på det, men det håber jeg.

Onsdag er der et tilbud om at gå i dialog med skriveholdet, således at jeres udvalgte ord og skitser, lægger op til nogle tekster, som skriveholdet forfatter. Vi er meget spændte på denne særlige udveksling. Nærmere information følger.

I løbet af ugen er der:
– individuelle samtaler og fælles billedgennemgange.
– plads til eksperimenter og maleglæde.
– snak om kunst og hvor ideerne kommer fra.

Det er muligt at købe materialer i skolens butik, men du er også velkommen til at medbringe dine egne.

Tilmelding