Litteratur

Eftermiddagsfag, Fag i 1. periode F24, Forår 2024

På litteraturfaget tager vi udgangspunkt i litteraturens forhold til opmærksomhed. Hvordan kan vi bruge det at skrive til at tune ind på vores omverden, på os selv, vores tanker og følelser, på andre mennesker, på naturen og på sociale regler og konventioner? Hvordan læser vi opmærksomt og henter inspiration fra andres tekster? Hvad begejstrer os? Hvad er inspiration i det hele taget, hvordan finder vi den i verden og i litteraturen?

Vi skal både arbejde med at læse og skrive, og vi skal arbejde med skrift i et udvidet felt – litteratur kan både være digte og prosa, men også værktekst, liste, kunstkritik, dialog, beskeder. Sproget er alle vegne og har selvsagt et kæmpe potentiale som kunstnerisk materiale. Vi kommer til at prøve forskellige strategier af for at komme i gang med at skrive og bruge skriften på forskellige måder. Desuden skal vi, gennem at arbejde med længere øvelser og forløb, fokusere på forholdet mellem tekst og andet visuelt materiale, f. eks. billeder, kunstværker, fotografi og collage.

Konkret kommer vi til at:
– Læse mange forskellige former for litteratur for at hente inspiration.
– Lave skriveøvelser, som hjælper os i gang med at få ord på papiret – bl.a. skal vi lave øvelser om solnedgange, tøj, træer og fødder.
– Lave længere opgaver, hvor vi på forskellige måder sammenstiller tekst og andre former for visuelt materiale.
– Have et miniforløb om værktekster og kunstkritik.
– Lave en fælles udgivelse til sidst i forløbet.


Læs om værkstedet for Litteratur