Kunsthistorie

Fag i 1. periode ( 6. jan. – 24. feb. ), Formiddagsfag

I kunsthistorie skal vi se på, hvordan kunsthistorie og kunstteori kan give en grundlæggende faglig forståelse for arbejdet som kunster, designer eller arkitekt. I det professionelle arbejde med billedkunst er det afgørende, at man kan trække på kunsthistorien som et reservoir af billeder, kunstbegreber og teorier om hvad kunst er for en størrelse i skiftende historiske perioder, og hvordan man i samtiden kan relatere til det historiske materiale.

Fokus i undervisningen vil være modernitet, avant-garde og samtidskunst, men vi skal også se på hvordan samtidskunsten trækker på viden om den klassiske kunsthistorie, udviklingen af perspektiv, farvelære og komposition fra renæssancen til barokken og hvordan man i moderniteten gør op med kunstens rolle og hvordan kunsten og dens teorier bliver en væsentlig faktor i udviklingen af den europæiske kulturhistorie. Hvorfor ville futuristerne brænde museerne og bibliotekerne? Hvorfor ville dadaisterne afskaffe kunstværket ? Hvordan kunne en pissekumme ændre hele kunstbegrebet? Hvad betyder det udvidede kunstbegreb og relationel æstik for den måde samtidskunsten har udviklet sig på? og hvad har feministisk teori med kunst at gøre?

Vi skal se på et hav af værker fra alle perioder, diskutere hvad der er relevant for kunsten i dag og se på hvordan billedkunsten nu arbejder på tværs af medier; maleri, skulptur, installation, video, lyd og performance og hvordan andre kunstneriske og kulturbærende fagligheder som fx litteratur, film, musik, psykoanalyse og queerteori inddrages af kunstnere i deres arbejde i dag. Vi skal se på kunst, læse en række tekster om kunstteori og historie, og diskutere hvodan vi ser kunsten og vores eget kunstneriske arbejde i sammenhæng med moderne kulturhistorie, og forhåbentlig blive klogere på vores egne udgangspunkter for arbejdet med kunst.