Kunsthistorie

Efterår 2023, Fag i 1. periode E23, Formiddagsfag

Kunsthistorie og kunstteori er en grundlæggende faglig forudsætning for arbejdet som kunster, designer eller arkitekt. I arbejdet med billedkunst bliver kunsthistorien et reservoir af billeder, kunstbegreber og teorier, som kan bruges mere eller mindre direkte i ens eget kunstneriske arbejde. Vi skal undersøge kunsten som fænomen i skiftende historiske perioder, og hvordan man i samtiden kan bruge det historiske materiale.

Fokus i undervisningen vil være modernitet, avantgarde og samtidskunst, men vi skal også se på, hvordan samtidskunsten trækker på viden om klassisk kunst som fx udviklingen af perspektivet, farvelære og komposition fra renæssancen til barokken. Vi skal se på hvordan man i moderniteten gør op med kunstnerens rolle og hvordan kunsten og dens teorier bliver en væsentlig faktor i udviklingen af den europæiske kulturhistorie.

Hvorfor ville futuristerne brænde museerne og bibliotekerne? Hvorfor ville dadaisterne afskaffe kunstværket ? Hvordan kunne en signeret pissekumme ændre hele kunstbegrebet? Hvad betyder ‘det udvidede kunstbegreb’ og ‘relationel æstetik’ og hvad har feministisk teori og postkolonialisme med kunst at gøre?

Vi skal se på et hav af værker fra alle perioder, diskutere hvad der er relevant for kunsten i dag og se på hvordan billedkunsten nu arbejder på tværs af medier; maleri, skulptur, installation, video, lyd og performance og hvordan andre kulturbærende kunstformer som fx litteratur, film, musik, inddrages af kunstnere i deres arbejde i dag. Vi skal se på kunst, læse en række korte tekster om kunstteori og -historie, filosofi, psykoanalyse og queerteori og diskutere hvordan vi ser kunsten og vores eget kunstneriske arbejde i sammenhæng med moderne kulturhistorie, og forhåbentlig blive klogere på vores egne udgangspunkter for arbejdet med kunst.