Keramisk Intuition (kurset er optaget)

Kursus B: 16. juni – 29. juni 2024

At forme og bygge objekter i ler med vores intuition som guide, er med til at skabe et personligt og autentiskt formsprog.

Vi kommer gennem 14 dages tid primært til at arbejde med pølsetekniken samt nogle få andre hånd modelleringstekniker hvor igennem vi sammen undersøger hvordan der kan opstå en udveksling, eller næsten en dialog, imellem dine hænder og leret.

Vi starter dagen med en mindre meditativ leroplevelse, ude i naturen eller indenfor, for at styrke din intuition og sansningen af materialet. Vi skal øve os i at give slip på forestillingen om hvordan det færdige produkt skal se ud, og i stedet lade os indfange af materialet og processen og give os selv lov til at gå med det som opstår, hvilket kan give en oplevelse af fordybelse, tilstedeværelse og flow.

Efter en kort teknisk introduktion til forskellige hånd modelleringstekniker, samt begitning og glasur, bliver der en masse tid til at gøre egne eksperimenter, undersøgelser og erfaringer udi at arbejde intuitivt med leret og se hvor processen fører dig hen.

Det er op til dig om du ønskar at arbejde med brugsting, mere skulpturelle objekter eller instalationer.

Vi arbejder med stentøjsler og brænder i elektriske ovne til 1260 grader.

I den sidste del af kurset vil der være mulighed for at arbejde med projekter som ikke skal brændes.

Glæd dig til 14 dage med hænderne dybt nede i leren. Hvor vi giver slip på det rationelle og fokuserer på det intuitive og kropslige og ser hvor det fører os hen

Tilmelding