Keramik

Kursus D: 17. juli - 30. juli, 2016 ( 6150 kr ) *

Leret er et fantastisk og fascinerende plastisk materiale, der bliver brugt i mange sammenhænge, lige fra mursten, sanitet, tænder til service og skulpturer. Fordi det har så mange muligheder og udtryksformer bliver det brugt af udøvende kunstner inden for forskellige grene af kunstfeltet.

Leret lægger op til meget frit at arbejde 3 Dimensionalt. Du kan være meget præcis eller lade tilfældighederne og lerets reaktioner på din påvirkning, råde.

På en eller anden sær måde er leret uden begrænsning og alligevel lunefuldt med massere af tekniske udfordringer. Du kan blive ved at lægge til og trække fra. Undersøge og udfordre det. Bearbejde det i mange stadier af hele processen, fra det våde ler til det færdige brændte værk. Har man først haft leret i hænderne, er man hooked.

Du vil blive præsenteret for forskellige kunstneres arbejdere, for der igennem at diskutere 3D form, formsprog og virkemidler.

Kurset starter med nogle opgaver for at lære teknikker og proces, men også for at blive udfordret på formforståelse. Her ud fra kan du arbejde med selvvalgt projekt, hvor du vil få individuel kritik og vejledning.

Fokus ligger på proces, formgivning og formforståelse.

Der vil kun blive brændt i EL ovn.

Der skal regnes med et materiale forbrug mellem ca. 500-1500 kr. og ca. 150 i fælles udgifter.

Medbring arbejdstøj og værktøj hvis man har det. (Der er lidt fælles værktøj, ellers kan der købes skolens butik) Der må ikke medbringes eget ler.

Vi ses i keramikværkstedet.
 
*Kursus D er et internationalt kursus med lærere og kursister fra ind og udland.
Kursets “hovedsprog” er engelsk. Der er dansktalende assistenter på alle værksteder.

Clay is a fantastic and fascinating plastic material, used for many different purposes, like bricks, sink/hand basin, teeth, tableware and sculptures. It is used by many artists, working in different fields of art, because it has a great variety of possibilities and expressions.

The clay encourages you to work with 3 dimensional forms, very intuitive and expressive. You are able to work very precise or explore the randomness/coincidence that arises when working with the material.

In a strange way, the clay is without limitations and yet it has lots of technical challenges. You can continuously add or subtract. Explore and challenge the clay. Process it in all stages of the process, from the wet clay body to the finished fired piece/artwork. When you have had the material in your hands for the first time, you are hooked.

To discuss 3 dimensional forms and the variety of expressions, you will be presented of the practise of different ceramic artists.

The course will start with some exercises, to get to know the material, the techniques and the process, but also to challenge your knowledge and experiences with 3D form. Having these experiences, you will work with your own project, where we will have individual talks and critique of you work and process.

The focus will be on the process and form.

We will work in stoneware and fire it in the electric kiln.

There will be an expense for the clay around 500-1500 dkk. and a shared expense on 150 dkk.

Please bring clothes for working in the workshop and tools if you already got some. (Otherwise it is possible to buy it in the shop at the school). You are not allowed to bring your own clay.

Looking forward to see you in the workshop.

 

Language: Danish, English

* Course D is an international course with teachers and students from home and abroad.
Course “main language” is English.


Læs om værkstedet for Keramik