Keramik

Eftermiddagsfag, Fag i 2. periode F24, Forår 2024

At arbeta med leran som material og hjälp til at ge slæp.

Ge slæp på førventningar om hur det skal se ut, ge slæp på kontrol.

At øva sig i at vara tilstede i processen lige her og nu og lytte til detta ur material som leran er.

At se leran som en organisme som din kropp kan sammarbeta og kommunikera med. Gå på uppdagelse i en byggeprocess utan at førventa et helt bestæmt resultat kan skapa känsla af frihed og flow, vilket er helt unikt før de kunstnæristiske processer.

Hvis vi ger slæpp på førventningar og kontroll så kan værket komma til at bli mer æn og større æn vi kan tænka os til vilket ofta er en magisk førnimmels og en befriande førnimmelse.

I den førsta del af kursen kommer du at bli introducerad til tre grundlæggande handbyggningstekniker samt få lov til at prøva de olika lertyper vi har i værkstan.

Vi genomgår olika måder at dekorera og glasera på så du får en ide om de olika stadier som leran genomgår från vått modulerbar lera til højbrænd keramik.

Efter denna introduktion er det tid til førdypelse i lige precis det du ønskar at fokusera på. Det kan vara allt från brugsting til abstrakta skulpturer eller narativa figurer.

Det viktigaste er at det er något du ønskar at førdypa dig i og ge dig hen til i de uger vi har sammen.

Måske kan leran læra dig något om at vara tilstede her og nu og ge slæpp på kontrollen vilket er en erfaring som jeg hopar du kan ta med dig igenom hela livet oavsett vad du kommer til at beskeftiga dig med.


Læs om værkstedet for Keramik