Keramik

Eftermiddagsfag, Fag i 2. periode ( 9. okt - 12. nov )

I et unikt sammarbeta med Suhrs Højskole (madakademiet) skal vi utveckla keramiska genstand at spise af. I en inledande workshop skal vi sammen med eleverna från suhrs madakademi i københavn undersøga og exprimentera med mad, smag og form. Genom skitsearbete og prototype verkstad skal det skapas keramiska former til den mad som eleverna från suhrs laver. Det hela bliver presenterat i en fælles middag/event/prefomance til sist der tankar og erfarenheter kan delas. Detta kurs henvænder sig til dig som har lust til at arbeta med funktion og inovation i førhåll til mad og måder at inta mad på og tager brug af delar af designprocessen til at skitsa og arbeta med ideutveckling og prototyper. Detta kurs henvænder sig til dem som vil arbeta med formgivning og design.


Læs om værkstedet for Keramik