Intuitive Processer

Eftermiddagsfag, Fag i 2. periode ( 25. feb. – 22. april )

“The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift”.
– Albert Einstein

Hvad betyder det at styrke sin intuition?
Vi arbejder med hvad det er der ligger bagved eller før skabelsen af kunstværket – kilden til kreativitet.

Ved at skærpe sanserne hjælper vi kroppen og sindet til at åbne og give plads, så den intuitive viden kan få lov til at tale et tydeligere sprog og blive en personlig guide i vores kunstneriske praksis.
Vi skal bruge metoder som: dans, leg, massage, meditation, spontan adfærd og alt der imellem.


Læs om værkstedet for Intuitive processer