Installation / Rum

Fag i 3. periode ( 7. april – 23. maj ), Værkstedsfag

Installation/Rum

Med udgangspunkt i kroppen vil vi på dette værksted arbejde med installationer, rum, koncept-, performancekunst og relaterede fænomener.

En installation består af en række ”tegn” – billeder, objekter, lyd, tekst, duft, lys ect. som kobler sig på hinanden og sætter sig i forbindelse med et givet sted. Tilsammen og i samspil med beskueren opstår betydninger. Derfor skal alle elementer overvejes nøje og flyttes rundt et nødvendigt antal gange for at finde det rigtige udtryk.

Når man arbejder med rum er ”materialet” som udgangspunkt ideen og tilstedeværelsen, refleksionen og diskussionen. Derefter tages stilling til udførslen og den fysiske form. Rum forstås i denne sammenhæng som værkstedsrum, gallerirum, offentlige rum, sociale og politiske rum….

Vi starter ud i vores undervisningslokale Laden. Her vil vi tage de første skridt ud i rummet, derefter der bliver mulighed for at prøve andre locations af i omgivelserne og nede i byen. Vi vil via opgaver og eksperimenter undersøge hvad forskellen er på at arbejde i rammerne af forskellige slags rum.

Processen kan sammenlignes med at lære et nyt sprog, derfor er det vigtigt at deltage i de indledende opgaver som via eksperimenter og erfaring giver indblik i hvorledes dette sprog tales. I skal lære af hinandens kompetencer til diskussioner og praktisk hjælp og til at finde ud af hvad det overhovedet vil sige at udtrykke sig kunstnerisk.

Der vil blive vist en masse eksempler på relevant international samtidskunst og arrangeret udflugter til aktuelle kunstudstillinger.

Undervejs i forløbet vil billedkunstner Molly Haslund indlægge et forløb som omhandler arbejdet med objekter i relation til kroppen, stemmen, omgivelserne og hinanden.

De sidste 3 uger arbejder I med et projekt som I selv har valgt og formuleret ud fra de erfaringer I har fået gennem hele forløbet.

 


Læs om værkstedet for Installation / Rum