Installation og rum

Eftermiddagsfag, Fag i 1. periode (20. aug. – 2. okt.)

Dette kursus handler i første omgang ikke om, at fremstille genstande eller lære teknikker, men om essensen af det kunstneriske felt – nemlig processer, ideer, eksperimenter, refleksioner, indhold og samtaler om verden.

Karakteristisk for den kunstneriske proces er, at den er langsom og at der fra start ikke er en klar fastlæggelse af målet. Derfor er det vigtigt, at man lærer at holde sin proces aktiv og åben på samme tid.

“Materialet” er de rum, som vi bevæger os igennem, i hvilke vi vil koble forskellige elementer med hinanden. Installationer forholder sig til det reale rum, stedets historik, betydning og funktion og kan indlemme alle slags medier og materialer.

Vores udgangspunkt er højskolens lade, som giver en enestående mulighed for at arbejde i forløb, hvor kroppen forholder sig direkte 1:1 til rummet. Desuden vil vi lave lave afstikkere ud i “virkeligheden” og ned i byen. Her vil vi fokusere på projekter, som inddrager byrummet og de forbipasserende – et felt som jeg selv har stor erfaring med.

I skal lære at arbejde på en fuldstændig anden måde, end I hidtil har lært og vi vil etablere et fællesskab med gode diskussioner, hvor I hjælper hinanden på vej. I starten vil der være en del opgaver, som skal åbne feltet op og skal klæde jer på til selv at formulere og udføre det projekt, som I skal arbejde selvstændigt med i de sidste 2-3 uger.

Vi vil hen ad vejen bruge resten af højskolen som “forsøgskaniner” i forhold til at teste de rum som I bygger op.

Vi vil kigge på hvor installationsbegrebet kommer fra og øve os i at samtale om kunst. Jeg vil vise jer masser af eksempler på dansk og international installationskunst, performances og byrumsprojekter. Hvis der dukker nogle spændende udstillinger op, laver vi en udflugt for at opleve nogle fysiske værker.

Forhåbentlig kommer I på sporet af, hvordan en kunstnerisk proces kan tage sig ud i forhold til det, som I hver især er optaget af, eller gerne vil fortælle.

Jeg glæder mig til at møde jer!
Mette Kit

Detalje fra Installationen *Fodspor, Udstillingen *Transitions. Kvindemuseet 2019
“Detalje fra Installationen “Fodspor”, Udstillingen “Transitions”. Kvindemuseet 2019″ — Hylde i kaminhøjde, familiefoto og forsølvede travesko i størrelse 38


Læs om værkstedet for Installation / Rum