Installation og rum

Eftermiddagsfag, Fag i 1. periode ( 12. aug – 30. sep )

Dagligstuer, kontorer, gallerier, toiletter, landskaber, kælderrum, forhaver og offentlige pladser…
Der er rum overalt og de har forskellige betydninger.
Dette er vores materiale og udgangspunktet for vores undersøgelser.
På dette kursus vil vi beskæftige os med forskellige slags rum:
fysiske, mentale, sociale, performative og offentlige rum….

Installationen udmærker sig ved at den inddrager publikums krop og tanker. Den forholder sig til det reale rum, stedets historik, betydning og funktion og kan indlemme mange slags medier og materialer – som aflæses i forhold til hinanden. Da mulighederne er uendelige er dette ikke et decideret teknisk kursus, da ideen og indholdet kommer først, hvorefter relevante materialer kommer i spil. Vi løser det håndværksmæssige efterhånden som udfordringerne dukker op.

Vi vil særligt have fokus på projekter som inddrager sociale handlinger eller performativitet. Vi vil bla. lave nogle afstikkere ned i byen for at undersøge hvilke temaer og overvejelser som opstår når man begynder at involvere publikum i værker som forholder sig til det offentlige rum – det komplekse “sted” som udgør vores fællesskab. Her er alting ikke altid som det tager sig ud på overfladen, man kan være nødt til at lave lidt research og feltarbejde for at komme bag om det tilsyneladende.

Vi vil eksperimentere, undersøge, reflektere og diskutere og forhåbentlig kommer I allesammen på sporet af hvordan en kunstnerisk proces kan tage sig ud i forhold til det som I hver især bliver optaget af. Karakteristisk for den kunstneriske proces er at der ikke er en helt klar forestilling om målet, derfor er det vigtigt at man lærer at holde sit projekt aktivt og åbent på samme tid.

Det er vigtigt hele tiden at spejle sine projekter i hvordan de “læses” af andre, derfor vil vi øve os I at tale om kunst og jeg vil vise jeg masser af eksempler på dansk og international samtidskunst og vi vil etablere et fællesskab hvor I hjælper hinanden på vej. Hvis der dukker nogle spændende udstillinger op laver vi en fælles udflugt til København for at opleve nogle fysiske værker 1:1.

I starten vil der være en del opgaver som skal åbne feltet op og skal klæde jer på til selv at formulere det projekt som I vil arbejde med i de sidste 2-3 uger.

Jeg glæder mig til at møde jer!

 

Seminaturlig Spadseretur – performance i Frederiksberg Have, 2018

“Seminaturlig Spadseretur”, Frederiksberg Have 2018. Foto: Pernille Koldbech Fich


Læs om værkstedet for Installation / Rum