Grafisk Værksted (Oprettet venteliste)

Kursus C: 4. juli – 17. juli 2021 ( 6750 kr. )

Grafisk værksted, tager udgangspunkt i den klassiske stregætsning, koldnålen og akvatintens grundelementer. De tre teknikker danner grundlaget for en række tryk, kombinationer, variationer og muligheder som introduceres løbende. Kurset finder sted i et stort rummeligt værksted hvor vi arbejder os igennem de klassiske og mere moderne teknikker. Med udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og ønsker udforskes trykteknikkerne og vi henter inspiration til dette i en blanding af fotos, tegninger og andet billedmateriale, medbragt eller produceret på stedet.

På kurset kan du prøve og udforske en lang række grafiske udtryksformer med mulighed for at blande dem efter behov, samt fordybe dig i enkelte af dem efter eget valg, Der stilles opgaver, eksperimenteres med det grafiske sprog og udtryk, og foretages egne billedundersøgelser med henblik på at udforske og opdyrke det personlige grafiske udtryk. Hertil kommer daglige oplæg om kunstnere på morgensamlinger relateret til dagens program, et stort medbragt grafisk bibliotek, videoer, kunstfaglige diskussioner og billedgennemgange med henblik på gensidig inspiration og indsigt.
Højskolens dagligdag og omgivelser kan danne grundlag for registreringer i form af tegninger med blyant, kridt, koldnålsraderinger, ætsninger, monotypier og andet som kan omsættes direkte til grafiske udtryk i værkstedet.

Det veludrustede grafisk værksted har alt hvad vi skal bruge. Dog er det hensigtsmæssigt at medbringe eget værktøj hvis man har det, og tilskårne kobberplader helst 0,6 mm tykkelse, (vi bruger kun kobberplader pga. ætseforhold og holdbarhed), radernåle, samt værkstedstøj fx forklæde, og inspirationsmateriale i form af fx fotos eller lignende. Vi har adgang til computer og printer på højskolen og øvrige supplerende materialer kan bestilles og købes på stedet i butikken.

Tilmelding