Filmhistorie

Fag i 2. periode ( 9. okt - 12. nov ), Formiddagsfag

Filmhistorien er fyldt med glæde, grådighed, ondskab, oprør, kærlighed og opfindsomhed, magt- og manipulation. Den er som et spejl hvori vi kan møde vore egne drifter, drømme, håb og længsler, og vi har siden filmens barndom for kun lidt over 120 år siden været fascineret og frastødt af at se dem skildret på film.
Før filmen søgte vi oplevelserne i det skrevne ord og i malerierne, og filmindustriens mange mænd og kvinder skylder disse medier meget i udviklingen af filmen. Vi skal derfor beskæftige os med disse mænd og kvinder; instruktører og skuespillere, håndværkere og genier, fantaster og fallenter, og de mesterværker og ofte misforståede forsøg de skabte – både foran og bag kameraet – set i lyset af tidens strømninger og begivenheder for på den måde at forstå udviklingen af filmens historie.
Det er mit mål med faget, at I ikke blot får kendskab til og et overblik over filmhistoriens udvikling, poesi og provokationer, men at I samtidig også får skærpet jeres samfunds- og kulturhistoriske viden og analytiske formåen, og derved måske lærer noget helt nyt om jer selv, jeres fordomme, styrker og værdier i en verden, der hele tiden forandrer sig – både inden- og udenfor lærredet.