Filmhistorie

Fag i 2. periode ( 20. feb – 17. april ), Formiddagsfag

Filmhistorien udvikler sig parallelt med vores nyere kultur- og verdenshistorie, og derfor vil de næste ugers rejse gennem mere end 120 års filmhistorie vise sig både smukt og grimt flettet ind i den nationale og internationale histories udvikling – fra den optimistiske begyndelse i 1895 med de første film, over det 20. århundredes voldsomme omvæltninger og til vi ender her i begyndelsen af det nye årtusinde med nye perspektiver for filmens udvikling. I denne i historisk forstand korte periode har filmmediet været flittigt brugt til at forføre, fortolke og formidle, og vi skal beskæftige os med begivenheder, begreber, genrer, instruktører, skuespillere og meget mere der har været med til at præge ikke blot filmhistorien men også udviklingen af den moderne kulturhistorie.


Læs om værkstedet for Video