Filmhistorie

Fag i 2. periode F23, Forår 2023, Formiddagsfag

Film er overordnet set et produkt af sin tid, og vi skal i et kulturhistorisk perspektiv beskæftige os med sammenhænge, tendenser og motiver sådan som de kommer til udtryk gennem filmhistoriens udvikling; som fortælling, som formidling, som underholdning, som forfører, som fremsynet fortrop og meget andet.

Undervisningen foregår på dansk som oplæg af mig i en meget personlig formidlingsform, hvor alt fordomsfrit kan og vil komme i spil i ønsket om at komme så nuanceret og pædagogisk omkring dagens emne som muligt. Det handler om at få jeres analytiske blik skærpet i mødet med filmhistoriens poesi og provokationer, og det er mit håb og mål, at I ikke blot opnår en faglig viden hver især, men at vi sammen skaber brændstof til eftertanke og videre perspektiv som I efterfølgende kan drage nytte af både inden- og udenfor filmlærredets rum.

Det kræver intet andet end forståelse af det danske sprog, et åbent sind, vedholdenhed og videbegær for at kunne deltage i og følge undervisningen i filmhistorie.