Filmhistorie

Formiddagsfag

Filmhistorien er en vital nervebane i det 20. århundredes udvikling og uomgængelig i sin betydning for vores tilværelse i dag. Siden sit udspring for blot 125 år siden har en evig strøm af glæde og grådighed, latter og lidelse, ondskab og oprør, magt og manipulation til stadighed fascineret og frastødt os med spejlinger af og fortællinger om alt det der gør os til mennesker på godt og ondt, og I vil hver dag på kurset opleve en gradvis tiltagende sammenknytning af begivenheder, små tilfældigheder og handlinger der ved første øjekast synes at ligge ude i periferien af et ellers snævert fokus men som små brikker i et stort puslespil med tiden skal vise sig vigtige i forståelsen af filmhistorien som den indtil nu har udviklet sig og stadig udvikler sig.

Undervisningen foregår gennem oplæg fra mig i en meget dynamisk og personlig formidlingsform, hvor alt fordomsfrit kan og vil komme i spil i ønsket om at skærpe jeres analytiske blik mest muligt og komme ind til kernen i mødet med filmhistoriens poesi og provokationer. Det er mit håb og mål med undervisningen, at I ikke blot opnår en formel faglig viden hver især, men at vi sammen i samtalen om den viden skaber nyt brændstof til eftertanke og videre perspektiv som I efterfølgende kan drage nytte af i samfunds- og idéhistoriske diskussioner af holdninger og værdier – både inden- og udenfor lærredets rum. Undervisningen kræver ingen andre forudsætninger end et åbent sind, videbegær og forståelse af det danske sprog.