Digitalt fotografi

Eftermiddagsfag, Fag i 2. periode ( 9. okt - 12. nov )

I samtidskunsten bruges fotografiet meget bredt og på kurset vil vi eksperimentere med forskellige fotografiske tilgange og arbejdsmetoder.

Igennem undervisningen introduceres fotografer, metoder, teori, teknik etc. Det er en konstant vekselvirkning mellem alt dette, så viden inspirerer til selve processen og til at udfordre materialet og ideernes muligheder.

I løbet af de første to uger af kurset vil vi arbejde med grundlæggende Photoshop på fire eftermiddage – dog hele tiden i relation til egne værker. Derefter er undervisningen i Photoshop individuelt afpasset. Vi skal arbejde med lyssætning og fotografere manuelt med spejlreflekskamera. Vi vil arbejde med kameraet og forståelsen af dets funktioner og opnå viden om hvad der er muligt – eller presse kameraet derhen hvor det ’umulige’ bliver muligt.

Det primære fokus i hele forløbet er at løse opgaver eller at fotografere individuelle projekter. Efter hver opgave eller projekt har vi fælles billedgennemgang, hvor dialogen er omdrejningspunktet. Kurset giver dig muligheden for at eksperimentere med og styrke dit visuelle udtryk.

Igennem hele kurset er der er stort fokus på dialogen, de kreative processer og ideudviklingen. På kurset er det også muligt at bruge fotografiet i et mere udvidet felt – som projektioner, som del af installation eller som skulpturelle objekter.

Højskolen råder over digitale spejlreflekskameraer, fotolamper og stativer til udlån og en professionel inkjet-printer.

Se mere om digitalt fotografi her


Læs om værkstedet for Digitalt fotografi