Digitalt fotografi

Eftermiddagsfag, Fag i 2. periode ( 20. feb – 17. april )

Fotografiet som et personligt kunstnerisk udtryk

I samtidskunsten bruges fotografiet meget bredt og på kurset vil vi eksperimentere med forskellige fotografiske tilgange og arbejdsmetoder.

Igennem undervisningen introduceres væsentlige fotografer primært i samtidskunsten – og I vil blive introduceret til mange genre og metoder. Det er en konstant vekselvirkning mellem dette, så viden inspirerer til selve processen og til at udfordre materialet og ideernes muligheder.

Igennem hele kurset er der er stort fokus på dialogen, de kreative processer og ideudviklingen – kort sagt at nå ind til hvad der interesserer dig og styrke dette i et fotografisk udtryk. Vi vil have gennemgange med hele gruppen og jeg vil løbende have individuelle samtaler med jer med både vejledning og kritik.

Vi skal arbejde med lyssætning og fotografere manuelt med spejlreflekskamera. Vi vil arbejde med kameraet og forståelsen af dets funktioner og opnå viden om hvad der er muligt . Til at redigere billederne er Photoshop tilgængeligt på alle skolens computere og der vil være en introduktion til grundlæggende værktøjer på kurset – det jeg kalder det digitale mørkekammer. På kurset er primær fokus dog mere på indhold end teknik.

Vi begynder kurset med stillede opgaver og derefter fotograferer I individuelle projekter alt efter hvor du er og hvad du ønsker med dit fotografiske udtryk. Efter hver opgave eller projekt har vi fælles billedgennemgang, hvor dialogen er omdrejningspunktet. Kurset giver dig muligheden for at eksperimentere med og styrke dit personlige fotografiske udtryk. På kurset er det også muligt at bruge fotografiet i et mere udvidet felt – som projektioner, som del af installation eller som skulpturelle objekter.

Højskolen råder over digitale spejlreflekskameraer, fotolamper og stativer til udlån og en professionel inkjet-printer.

Læs mere om faget Digitalt fotografi


Læs om værkstedet for Digitalt fotografi