Det Grafiske Værksted (venteliste)

Kursus C: 2. juli – 15. juli 2023

På det grafiske værksted tager vi sammen udgangspunkt i de klassiske dybtryksteknikker stregætsning, koldnålen og akvatinte samt træsnittet.

Teknikkerne danner basen for en lang række variationer og muligheder, som også introduceres. Kurset finder sted i et stort rummeligt værksted, hvor vi arbejder os igennem de mange mulige teknikker.

Med udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og ønsker, udforsker vi trykteknikkerne og henter inspiration til dette i en blanding af fotos, tegninger og andet billedmateriale, medbragt eller produceret på stedet.

På kurset kan du samlet set prøve en lang række grafiske udtryksformer, med mulighed for at blande dem efter behov, samt fordybe dig i enkelte af dem efter eget valg, Der stilles opgaver, eksperimenteres med det grafiske sprog og udtryk, og foretages egne billedundersøgelser med henblik på at udforske og opdyrke dit personlige grafiske udtryk.

Hertil kommer; daglige oplæg om kunstnere på morgensamlinger relateret til dagens program, et stort medbragt grafisk bibliotek, små film, kunstfaglige diskussioner og billedgennemgange, alt sammen med henblik på gensidig inspiration og indsigt.

Højskolens dagligdag og omgivelser danner endvidere grundlag for registreringer i form af raderinger direkte i pladen, tegninger med blyant, kridt, monotypier af flere slags og andre materialer som omsættes direkte til grafiske udtryk i værkstedet.

Det veludrustede grafisk værksted har alt hvad vi skal bruge. Dog er det hensigtsmæssigt at medbringe eget værktøj hvis man har det, og tilskårne kobberplader helst 0,6 mm tykkelse, (vi bruger kun kobberplader pga. ætseforhold og holdbarhed), radernåle, samt værkstedstøj fx forklæde, og inspirationsmateriale i form af fx fotos eller lignende. Vi har adgang til computer og printer på højskolen og øvrige supplerende materialer kan bestilles og købes på stedet i butikken.

Tilmelding
Læs om værkstedet for Grafik