Design

Eftermiddagsfag, Fag i 2. periode ( 03. okt. – 13. nov. )

På designkurset, vil du blive introduceret til designprocessen gennem en række praktiske opgaver af varierende længde. På dette kursus skal du arbejde med en undersøgende og eksperimenterende tilgang til både form og materialer inden for designfaget. Opgavernes formål er at skabe en bredere forståelse for, hvordan du kan komme fra idé til endeligt produkt, og at få sat ord på de tanker du har gjort dig undervejs i processen. Undervejs i kursusforløbet vil vi lave mindre udstillinger med de produkter der bliver produceret, og der vil være en fælles gennemgang, hvor vi diskuterer og reflekterer over de forskellige projekter, vejen dertil og hvordan produkterne eventuelt kan forbedres. Kurset vil blive afsluttet med en længere projektperiode, hvor du får mulighed for at gå mere i dybden med et enkelt designobjekt, som skal udvikles i skalaforhold 1:1.

Du behøver ikke at have kendskab til design eller til designfaget for at deltage i kurset, men du skal have mod på at udfordre dig selv og at arbejde ud på de lange nattetimer.

Læs mere om faget Design her


Læs om værkstedet for Design