Design

Eftermiddagsfag, Fag i 2. periode ( 25. feb. – 22. april )

Forløbet giver jer indblik i, hvordan man kan arbejde som designer. Gennem praktiske øvelser i forskellig skala vil I blive introduceret til forskellige designproces værktøjer til at løse en designopgaven. I vil få indblik i processernes mange aspekter og nuancer, samt erfaringer med hvordan en idé kan blive til et designprodukt. Min profession er møbeldesign, hvorfor møbelfaget danner udgangspunktet for mange af de øvelser I vil blive præsenteret for, men lige meget hvilket designfelt I er interesseret i, bliver der mulighed for at udforske det på dette kursus.


Læs om værkstedet for Design