Arkitektur

Eftermiddagsfag, Fag i 2. periode ( 9. okt - 12. nov )

Når arkitektur er bedst, er det fordi den gør en forskel. Og det kan den gøre, fordi arkitekten har villet det. Forud for enhver god arkitektur – ligger den gode ide. Arkitektur er først og fremmest at ville noget med verden.

Vi skal kigge på verden, som vi kender den, og åbne muligheden for, at ’noget’ kan være anderledes. Hvad kan forandres? Hvad kan arkitekturen gøre? Det starter altid med et spørgsmål, oftest mange.

Vi skal lære at afkode arkitekturen i et idehistorisk, kulturelt perspektiv. Gennem introduktion af klassiske og skelsættende værker, vil vi begynde at kunne identificere centrale træk og ideer, og arbejde videre med dem. Arkitekturen handler nemlig ikke kun om ’det byggede’, men om projekternes position i både historien, samtiden og fremtiden; det er en spekulativ praksis, hvor det centrale er den situation projekterne indskriver sig i/forholder sig til/responderer på eller tager afstand fra – midt mellem store armbevægelser og kirurgisk præcision.

Kurset vil fokusere på begreberne rum, form, masse og struktur. Gennem en serie praktiske opgaver, af varierende længde og intensitet, skal vi udforske og udfordrer både andres og egne forestillinger om den formbare verden.
Vi vil have fokus på de fortællinger som opgaverne formidler og indskriver sig i, på tværs af materialer og skala. Dialogen mellem ide og stof, og mellem produktionens forskellige medier, særligt tegning og model, åb¬ner netop muligheden for at nedbryde vanetænkning og (gen)opdage gennem en eksperimenterende tilgang til stoffet.

Efter hver opgave vil vi i fællesskab gennemgå og diskutere resultaterne, en ”klassisk kritiksituation” som den foregår både på arkitektskolerne og private tegnestuer, dette giver en unik mulighed for at lære at præsentere og perspektivere sin egen produktion, og blive god til at se og tale om forskellige tilgange til arkitekturen.

Hvad end man allerede nu tænker, at man vil søge ind på en af arkitektskolerne, eller man bare har lyst til at få arkitekturen mellem hænderne og ind under huden, vil kurset give en forståelse af og erfaring med de metoder og processer det kræver, for at kunne arbejde forslagsstillende med verden. Eneste forudsætning er lysten til at arbejde arkitektonisk med sine ideer.

Læs mere om faget arkitektur her


Læs om værkstedet for Arkitektur