kl. 20:00 – 21:30 på Kunsthøjskolen i Holbæk

Jakob-Skovgaard-Petersen er professor ved Institut for Tværkulturelle Studier ved Københavns Universitet, hvor han leder Center for den Ny Islamiske Offentlighed. Fra 2005 til 2008 var han direktør for Dansk-Egyptisk Dialoginstitut i Kairo. Han har særligt forsket i moderniseringen af islam og arabiske massemedier.
Er islam ufredens religion?
”Krig og vold er almenmenneskelige, og alle religioner har erfaringer med krig. Det er dog ikke alle grundlæggere af religioner, som selv førte krig, men det gjorde Muhammad. Allerede i hans egen levetid havde muslimerne været på godt et dusin felttog, og kort efter hans død i 632 bredte hans menighed sin dominans over Mellemøsten og Nordafrika, ja helt til Indien. Den islamiske jura begyndte tidligt at opstille regler for krigsførelse, og krigskunst forblev naturligvis en vigtig profession igennem den islamiske historie.

Men krig var ikke elsket, og de muslimske historikere lovpriser de ganske lange perioder, hvor freden rådede, og senere spredtes islam mere ved prædiken end ved tvang. I nyere tid var det europæerne, der underlagde sig store muslimske territorier, og mange muslimske soldater blev indrulleret i de to verdenskrige.

Foredraget giver et rids over den islamiske traditions faktiske erfaringer og principielle forhold til krig, historisk og i dag. Det slutter med at se på nutidige militante grupper og den ideologi om krig, jihadismen, som de hylder”.