kl. 16:00 – 18:00 på Kunsthøjskolen i Holbæk

Deltag i projekt ”Rest til Ressource – Grønne forretningsmodeller for SMV’er”

Små og mellemstore virksomheder (SMV) i seks partnerkommuner inviteres til informationsmøde den 2. maj på Kunsthøjskolen i Holbæk, hvor vi sætter fokus på bæredygtighed, der kan mærkes på bundlinjen.
De seks kommuner er Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Køge, Guldborgsund og Holbæk, der er gået sammen med Danmarks Tekniske Universitet og Dansk SymbioseCenter i projektet ”Rest til Ressource”. Her tilbydes SMV’er at få undersøgt potentialet for at spare energi, vand og materialer. Vi ser på den interne optimering af ressourceforbruget, men undersøger også, om din virksomhed kan indgå i en industriel symbiose, hvor en overskydende ”rest” fra én virksomhed bliver til ressourcer i en anden virksomhed. Det kan f.eks. være overskudsvarme, sekundavand, biprodukter eller affald.

Udvalgte virksomheder modtager tilskud til en værdi på op til 160.000 kroner, der bl.a. omfatter ekstern rådgivning til udarbejdelse af en udviklingsplan og en ny forretningsmodel med beregning af tilbagebetalingstid, vurdering af alternative forretningsmodeller, muligheder for grøn branding og nye markeder.
Virksomheder skal blot bidrag med tid og engagement – og være en SMV med op til 250 ansatte og en omsætning på maksimalt 50 millioner euro.

Program for informationsmøde 2. maj 2016:
16.00 – 16.15 Velkomst. Forstander Michael Nielen introducerer den ressourceoptimering, som Kunsthøjskolen i Holbæk har gennemført

16.15 – 16.30 Invitation til deltagelse i projektet ”Rest til Ressource” ved Jette Lillelund, projektleder i Dansk SymbioseCenter.

16.30 – 16.50 ”Når spild og affald bliver en god businesscase”. Tomas Sander Poulsen fra Provice giver gode konkrete eksempler og peger på, hvor de største potentialer ligger i forskellige sektorer. Han kommer også med forslag til nyttige værktøjer.

16.50 – 17.05 Indlæg fra en af virksomhederne der deltager i projektet ”Rest til Ressource”.

17.05 – 17-15 Spørgsmål og svar.

17.15 – 17.40 Let økologisk anretning fra Kunsthøjskolens køkken.

17.40 – 18.00 Rundvisning på Kunsthøjskolen i Holbæk. Se skolens bæredygtige tiltag som solvarme, jordvarme og synliggørelse af elforbrug.

Sted: Teatersalen på Kunsthøjskolen i Holbæk, Ladegårdsalléen 5, 4300 Holbæk
Tilmelding: Først til mølle (maksimalt 100 deltagere) og senest fredag den 29. april på telefon 7236 2014 eller mail marjo@holb.dk                                                           

Læs mere: www.symbiosecenter.dk/projekter/