kl. 20:00 – 21:30 på Kunsthøjskolen i Holbæk

Sisters Hope er en kunst-uddannende metode og et praksisbaseret research værktøj, som tager sit ud- gangspunkt og er funderet i en fiktiv kerne, der aktive- res i forskellige kontekster. Det involverer dels konstruk- tionen af et kropsligt scenekunstnerisk parallelunivers og dels en virtuel platform der forlænger Sisters Hope- universets liv udover de fysiske manifestationer. Sø- strenes mission er at eksperimentere med og forske i hvilke værdier samfundet, i det nye paradigme efter krisen, skal være baseret på nu hvor det gamle er brudt sammen. I denne udforskning har de særlig fokus på uddannelsessystemet og udviklingen af nye læringsme- toder.

Sisters Hope er stiftet af ph.d. Anna Lawaetz og cand.mag. og performer Gry Worre Hallberg i 2007. I det fiktive univers ligger de krop til hhv. Coco og Coca Pebber – Tvillingesøstre og forstanderinder på skolen Sisters Hope.

Arrangementer

Fie Norskers praksis bygger både på den danske tradition for ekspressivt landskabsmaleri – med referencer til en kunstner som J.F. Willumsen – og knytter tråde...
Når man som arkitekt skal lægge et nyt lag til et steds historie, dannes der en ny helhed, og det er arkitektens job at gøre...
De to gambianske brødre Yusupha og Ansumana kommer fra den navnkundige Suso griot-familie i Gambia. Gennem tolv generationer har deres familie og slægtninge viderebragt, forfinet...

Se alle aktuelle arrangementer ->