kl. 20:00 – 21:30 på Kunsthøjskolen i Holbæk

Sisters Hope er en kunst-uddannende metode og et praksisbaseret research værktøj, som tager sit ud- gangspunkt og er funderet i en fiktiv kerne, der aktive- res i forskellige kontekster. Det involverer dels konstruk- tionen af et kropsligt scenekunstnerisk parallelunivers og dels en virtuel platform der forlænger Sisters Hope- universets liv udover de fysiske manifestationer. Sø- strenes mission er at eksperimentere med og forske i hvilke værdier samfundet, i det nye paradigme efter krisen, skal være baseret på nu hvor det gamle er brudt sammen. I denne udforskning har de særlig fokus på uddannelsessystemet og udviklingen af nye læringsme- toder.

Sisters Hope er stiftet af ph.d. Anna Lawaetz og cand.mag. og performer Gry Worre Hallberg i 2007. I det fiktive univers ligger de krop til hhv. Coco og Coca Pebber – Tvillingesøstre og forstanderinder på skolen Sisters Hope.

Arrangementer

Benjamin Savi (f. 1992) arbejder med maleri, tegning, grafik og installation. Hans værker er præget af stilistiske og historiske referencer til det valgte medie, imens...
Nærmere information kommer snarest... Hjemmeside: roseeken.dk Instagram: @roseeken
Nærmere information på vej...  

Se alle aktuelle arrangementer ->