kl. 20:00 – 21:30 på Kunsthøjskolen i Holbæk

Sisters Hope er en kunst-uddannende metode og et praksisbaseret research værktøj, som tager sit ud- gangspunkt og er funderet i en fiktiv kerne, der aktive- res i forskellige kontekster. Det involverer dels konstruk- tionen af et kropsligt scenekunstnerisk parallelunivers og dels en virtuel platform der forlænger Sisters Hope- universets liv udover de fysiske manifestationer. Sø- strenes mission er at eksperimentere med og forske i hvilke værdier samfundet, i det nye paradigme efter krisen, skal være baseret på nu hvor det gamle er brudt sammen. I denne udforskning har de særlig fokus på uddannelsessystemet og udviklingen af nye læringsme- toder.

Sisters Hope er stiftet af ph.d. Anna Lawaetz og cand.mag. og performer Gry Worre Hallberg i 2007. I det fiktive univers ligger de krop til hhv. Coco og Coca Pebber – Tvillingesøstre og forstanderinder på skolen Sisters Hope.