kl. 20:00 – 21:30 på Kunsthøjskolen i Holbæk

Lars Mathisens kunstneriske arbejder udfolder sig ofte i film, fotografi, installation, lyd, tegning, skulptur, tekst eller video. Hans seneste arbejder består i at sammensætte lyd, billed og tekst fra fundne eller eksisterende kilder krydsklippet med egne lyd, billede og tekstfragmenter.

Gennem metodiske undersøgelser af billed og tekst sammenhænge (ofte instaleret og projiceret i rumlige konstruktioner med bevidst asynkrone billedlige og sproglige lydsider) forsøger Lars Mathisen således at skabe stadig nye brudlinier mellem det perceptuelle og det forestillede – mellem det levede og det politiske.

Lars Mathisen har i Danmark bl.a. udstillet på Kunsthal Charlottenborg, Overgaden Institut for Samtidskunst, Den Frie Udstillingsbygning, Kunstforeningen Gl Strand, Trapholt, AroS, Nikolaj Kunsthal og Statens Museum for Kunst. Og haft Internationale udstillinger i bl.a.: Tyskland, USA, Sverige, Frankrig, Norge, Spanien, Brasilien, Østrig, Grækenland og Polen.

Lars Mathisen vil til foredraget tage udgangspunkt i fire af hans tidligere videoværker: ‘Flat Roof’. Ext. A city street. Morning’, ‘Park Here’ & ‘Sunday Morning’. Og diskutere anvendelse af subjektivitet, fantasi og chance som kunstneriske temaer.

Arrangementer

Fie Norskers praksis bygger både på den danske tradition for ekspressivt landskabsmaleri – med referencer til en kunstner som J.F. Willumsen – og knytter tråde...
Når man som arkitekt skal lægge et nyt lag til et steds historie, dannes der en ny helhed, og det er arkitektens job at gøre...
De to gambianske brødre Yusupha og Ansumana kommer fra den navnkundige Suso griot-familie i Gambia. Gennem tolv generationer har deres familie og slægtninge viderebragt, forfinet...

Se alle aktuelle arrangementer ->