Efterårets første maleri udstilling Kunsthøjskolen i Holbæk 2020

Et egenrådigt blik

Med udgangspunkt i hver enkelt elevs malerier havde værkstedet for 1. periode af efteråret sammensat en afsluttende udstilling for forløbet.Udover udstillingen i de gamle stalde var der også en mindre maleriudstilling i drivhuset – og ude i mellem træerne i den gamle ruin fandtes en helt tredje (og en anelse okkult?) udstilling.
Det hele blev vist i sammenhæng med den resterende 1. periode udstilling.
Maleri er det eneste fag som undervises i alle perioder på de lange hold, og på samtlige sommerkurser.