Installation Rum udstilling P1E18 Kunsthøjskolen i Holbæk

På sporet af kunstnerisk
proces

Installationen udmærker sig ved at den både inddrager publikums krop og tanker. Den forholder sig til det reale rum, stedets historik, betydning og funktion og kan indlemme mange slags medier og materialer – som aflæses i forhold til hinanden. På kursuset Installation & Rum har vi beskæftiget os med forskellige slags rum: fysiske, mentale, sociale, performative og offentlige rum.

Kurset har ikke været et teknisk kursus, idéen og indholdet kom altid i først række, hvorefter relevante materialer så kunne komme i spil. De håndværksmæssige udfordringer løste vi efterhånden som de dukkede op.
Vi har haft særligt fokus på projekter som inddrager sociale handlinger eller som havde en performativ kvalitet.
I starten var der en del opgaver som åbnede feltet op og klædte eleverne på til selv at formulere det projekt som de ville arbejde med i de sidste 2-3 uger.

Blandt andet har vi lavet en et performativt aktions værk nede i byen for at undersøge hvilke temaer og overvejelser som opstår når man begynder at involvere publikum i værker som forholder sig til det offentlige rum – det komplekse “sted” som udgør vores fællesskab.
I projektet Green Satellite udgjorde eleverne en gruppe superhelte, som forinden havde spurgt folk på gader og stræder om, hvor deres favoritsteder befinder sig i byen og derefter var de taget ud for at passe på stederne.

Det er vigtigt hele tiden at spejle sine projekter i hvordan de “læses” af andre, derfor øvede vi os I at tale om kunst og sammen har vi set masser af eksempler på dansk og international samtidskunst. Vi etablerede et fællesskab hvor vi kunne hjælpe hinanden på vej.

Vi har eksperimenteret, undersøgt, reflekteret, diskuteret og på alle måde forsøgt at kommet på sporet af hvordan en kunstnerisk proces kunne tage sig ud i forhold til det som eleverne hver især er blevet optaget af. Karakteristisk for den kunstneriske proces er at der ikke er en helt klar forestilling om målet, derfor er det vigtigt at man lærer at holde sit projekt aktivt og åbent på samme tid.