Optagelsesprøverne - designskoler,
arkitektskoler og kunstakademier

Update! Se ny version for 2017:
Optagelsesprøverne 2017 – designskoler, arkitektskoler og kunstakademier

Her kommer deadlines og vigtige datoer for optagelse 2016 på danske designskoler, arkitektskoler og kunstakademier.

Igennem vejledning og undervisning i de forskellige fag kan Kunsthøjskolen hjælpe dig til at producere kvalificeret ansøgningsmateriale til de videregående kunstneriske skoler.

Kunstakademiets Designskole

KOT
Du skal søge om optagelse på Kunstakademiets Designskole, med NemID via KOT (Den Koordinerede Tilmelding) på: www.optagelse.dk

Adgangsgivende eksamen
Du skal have en adgangsgivende eksamen for at søge om optagelse på designuddannelsen.
Vi stiller ikke krav til karaktergennemsnittet i din adgangsgivende eksamen. Den skal blot være bestået.

Dispensation
Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du søge dispensation.
Du skal uploade din dispensationsansøgning som bilag til din KOT-ansøgning. Du kan ikke indlevere en dispensationsansøgning på andre måder.

Hjemmeopgave
I hjemmeopgaven får du stillet en designopgave, som du har to uger til at besvare. Opgaven offentliggøres på www.kadk.dk den 13. april 2016 kl. 12.00.

Du skal aflevere din hjemmeopgave enten analogt eller digitalt. Din besvarelse af hjemmeopgaven skal fylde mindst 15 og højst 25 sider.

NB: Optagelsessiderne kan opdateres med yderligere information helt frem til 1. februar 2016.

Link: https://kadk.dk/optagelse-bachelor-design

Åbent Hus, KADK – på Holmen og Esplanaden
Torsdag den 11. februar fra kl. 15.00 til 19.00.

Mød undervisere, studerende og studievejledere: Vi står klar til at fortælle om hvordan du bliver arkitekt, designer eller konservator.
Læs mere her: https://kadk.dk/kalender/aabent-hus-paa-kadk


Designskolen Kolding

KOT
Du skal søge om optagelse på Designskolen Kolding, med NemID via KOT (Den Koordinerede Tilmelding) på: www.optagelse.dk

Adgangsgivende eksamen
Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen (og ikke består en til sommer) skal du samtidig sende en dispensationsansøgning til Designskolen Kolding.

Dispensation
Dispensationsansøgningen skal være Designskolen Kolding i hænde senest d. 15. marts kl. 12:00.
En dispensation gælder 3 år frem. Dvs. at hvis du har fået dispensation fra adgangsgrundlaget i 2013, 2014 eller 2015, så gælder denne stadig til ansøgning i år.
Vejledning til dispensationsansøgning: PDF

Studieretning
Du skal vælge om du vil søge ind på
Mode- og tekstildesign, Industrielt design, Kommunikationsdesign, Accessory design

Hjemmeopgave
Når du har sendt din KOT-ansøgning, er næste trin at udarbejde en hjemmeopgave og indsende den sammen med din portfolio. Hjemmeopgaven er en designopgave inden for et bestemt emne eller problemstilling, som Designskolen Kolding stiller.
Opgaven frigives på vores hjemmeside fra d. 18. marts kl. 12.00.
Hjemmeopgave og portfolio mærkes med dit unikke deltagernummer, som du modtager pr. e-mail fra Designskolen Kolding – IKKE med navn eller CPR-nr.
Designskolen Kolding skal have modtaget din hjemmeopgave og din portfolio senest d. 6. april kl. 12.00.

Portfolio
Sammen med hjemmeopgaven skal du også indsende en portfolio. En portfolio er en mappe med visuelle eksempler på de arbejder og projekter, du har lavet og arbejdet med. Den bedømmes efter de samme kriterier som hjemmeopgaven.
Krav til portfolioen er max A3 format (42 cm x 29,7 cm). Der er ikke nogen krav til sideantal.

Adgangssamtale
Omkring 20. april modtager du en e-mail, med besked om din opgave er bestået eller ej.
Er du bestået, indeholder e-mailen dit personlige tidspunkt for adgangssamtalen.
Adgangssamtalen er en samtale på ca. 15 minutter, hvor du taler med undervisere fra skolen om din hjemmeopgave og portfolio.
Inden samtalen vil vi bede dig udfylde en motivations- og karriereplan.

Link: https://www.designskolenkolding.dk/optagelse-bachelor

Åbent Hus – Designskolen Kolding, Ågade 10
Afholdes torsdag den 25. februar fra kl. 12.00 – 19.00.
Læs mere: https://www.designskolenkolding.dk/aabent-hus-2016
Hent invitation PDF


Søger du både ind hos Designskolen Kolding og Kunstakademiets Designskole, skal du følge optagelsesproceduren på begge skoler.


Kunstakademiets Arkitektskole

Ansøgningsfrist til bacheloruddannelsen i arkitektur er den 15. marts 2016 kl. 12.00.

KOT
Du skal søge om optagelse på Kunstakademiets Arkitektskole, med NemID via KOT (Den Koordinerede Tilmelding) på: www.optagelse.dk
Efter den 15. marts vurderer vi alle KOT-ansøgninger. Du får besked om du er ansøgningsberettiget eller hvis vi ikke kan godkende dit adgangsgrundlag.

Adgangsgivende eksamen
Du skal have en adgangsgivende eksamen for at kunne søge om optagelse på arkitektuddannelsen.
Vi stiller ikke krav til karaktergennemsnittet i din adgangsgivende eksamen. Den skal blot være bestået.

Dispensation
Har du ikke en adgangsgivende eksamen, har du mulighed for at søge dispensation. Din ansøgning skal indeholde en motiveret ansøgning og dit CV samt dokumentation for dine formelle kvalifikationer. Det kan være eksamensbeviser fra folkeskolen, svendebrev, hf-enkeltfag og fra andre uddannelser du har gennemført. Du skal uploade din dispensationsansøgning, dit cv og dokumentation for dine formelle kvalifikationer som bilag til din KOT-ansøgning inden tirsdag den 15. marts 2016 kl. 12.00.
Senest den 26. april 2016 får du svar på om vi kan give dig dispensation for adgangsgivende eksamen.

Hjemmeopgave
I din besvarelse af hjemmeopgaven skal du demonstrere din evne til at forstå en given arkitektonisk problemstilling, og besvare den med et forslag.
Krav til format er beskrevet i opgaven. Det er vigtigt at du følger instrukserne i opgaveteksten.
Du finder hjemmeopgaven på: www.kadk.dk fra tirsdag den 16. februar 2016.

Du skal sende hjemmeopgaven til:
Kunstakademiets Arkitektskole
att: Studieadministrationen
Philip de Langes Allé 10
1435 København K
mrk: arkitekt hjemmeopgave

Din besvarelse skal være os i hænde senest tirsdag den 15. marts 2016 kl. 12.00.

Vurdering af optagelsesprøve og svar
Senest den 21. juni 2016 får du svar på, om du er kvalificeret til optagelse.
Arkitektuddannelsens optagelsesudvalg vurderer alle besvarelser.
Det er ikke muligt at få sine besvarelser udleveret, da alle besvarelser destrueres efter afsluttet bedømmelse.
Arkitektuddannelsen har 200 studiepladser som vi tilbyder til de 200 ansøgere der samlet har opnået de bedste resultater i optagelsesforløbet.
Så selv om du er kvalificeret til optagelse, er det ikke sikkert du bliver tilbudt en studieplads.

Accept af studieplads
Hvis vi tilbyder dig en studieplads, modtager du et optagelsesbrev og en mail fra os den 30. juli 2016. Ønsker du at tage imod studiepladsen skal du senest den 8. august 2016 bekræfte over for os, at du accepterer pladsen. Hvis du ikke accepterer pladsen, bliver den tilbudt en anden ansøger. Du får information om hvad du skal gøre i den mail du modtager.

NB: Optagelsessiderne kan opdateres med yderligere information helt frem til 1. februar 2016.

Link: https://kadk.dk/optagelse-bachelor-arkitektur


Arkitektskolen Aarhus

Vigtig! Kriterierne for optagelse på bacheloruddannelsens adgangskrav har ændret sig.
Alle optagelser på bacheloruddannelsen er nu gennem kvote 2.
Som noget nyt har Arkitektskolen Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole ikke samme optagelsesforløb.

KOT
Du skal søge om optagelse på Arkitektskolen Aarhus, med NemID via KOT (Den Koordinerede Tilmelding) på: www.optagelse.dk
KOT indsamler ansøgninger til de fleste uddannelsesinstitutioner i Danmark.

Ud af alle indkomne ansøgninger, vil 250 ansøgere blive udvalgt til at deltage i optagelsesprøven i juni.

Læs om de nye kriterier for optagelse i 2016, hent filen: Vejledning-om-optagelse-2016 (PDF)

Dispensation
Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge om dispensation.
Download dispensationen ansøgningsskema 2015: PDF

Link: http://aarch.dk/info/studies/bachelor/about-ba/da/

Åbent hus (U-days)
Arkitektskolen Aarhus – Nørreport 20 Aarhus C
25. – 27. februar 2016 i forbindelse med U-Days.
Vi holder åbent alle dage fra 13.00-15.00.
læs mere: http://aarch.dk/info/studies/bachelor/u-days-2016/


Det Kongelige Danske Kunstakademi

Optagelsen til skoleåret 2016/2017 finder sted i foråret 2016. Gebyret for at søge optagelse er 750 kr. i 2016.

Elektronisk tilmelding fra 1. februar
Ansøgning om optagelse begynder med en elektronisk tilmelding i vores ansøgningssystem i perioden
1. februar til og med 26. februar 2016, hvor du vil få tildelt et ansøgningsnummer.

Du skal herefter indbetale ansøgningsgebyret, hvor du vil blive bedt om at henvise til ansøgningsnummeret.
Indbetalingen af gebyret skal være modtaget på Billedkunstskolerne senest 26. februar 2016.

Ansøgningen foregår ved elektronisk indsendelse af værker.
Så snart betalingen af gebyret er modtaget hos Billedkunstskolerne, vil du få tilsendt et link til det system, hvorfra du har mulighed for at uploade og indesende dine værker elektronisk.
Sidste frist for elektronisk indsendelse af værker er 2. marts 2016.

Når ansøgningsperioden for BFA-optagelsen begynder, skal ansøgere dermed:

• Registrere sig som ansøger i vores optagelsessystem
• Indbetale et gebyr ved bankoverførsel
• Udfylde et ansøgningsskema
• Aflevere et antal værker til bedømmelse via elektronisk indsendelse

Du er velkommen til også at uploade en kort beskrivelse til hvert værk på maksimum 150 ord (det er dog ikke et krav).

BEMÆRK at der ved det kommende optag kun er mulighed for elektronisk indsendelse af værker.

Det kræver ikke en adgangsgivende eksamen at søge optagelse på BFA-uddannelsen. Men ansøgere skal kunne læse, tale og forstå̊ dansk (eller norsk eller svensk) for at kunne følge undervisningen på BFA-niveau. Desuden skal ansøgeren have et grundlæggende kendskab til engelsk.

Studievejledningen på Billedkunstskolerne har svaret på en række generelle spørgsmål om BFA-optagelsen: http://www.kunstakademiet.dk/da/billedkunstskolerne/studievejledning
(mindre ændringer kan forekomme)

Link: http://www.kunstakademiet.dk/da/billedkunstskolerne/optagelse/optagelse-pa-bfa


Det Jyske Kunstakademi

Hvert forår har akademiet ca. 150 ansøgere, hvoraf 20 bliver udvalgt til en personlig samtale med optagelsesudvalget.
Af de 20 ansøgere udvælges der 8 – 10 til at påbegynde studiet.

(!)
Information om optagelse kommer på websitet til februar 2016
Se ansøgningsskemaet fra 2015:
PDF

Link: http://www.djk.nu/optagelse/ansoegning.html

Åbent hus
Det Jyske Kunstakademi holder åbent hus
Fredag den 26. februar kl. 10.00 – 16.00
Introduktion til uddannelsen, kl. 13.00.
Rundvisning på akademiet, kl. 11.00, 13.00 og 15.00
Mejlgade 32-34, Aarhus


Det Fynske Kunstakademi

Optagelse på Det Fynske Kunstakademis grundmodul (1 – 3. år) baserer sig på en kunstfaglig vurdering af indsendte værkeksempler samt en samtale med udvalgte ansøgere, hvor den studerendes studieegnethed og modenhed vurderes.

Der stilles ikke krav til forudgående uddannelse eller specielle tekniske færdigheder, men det forventes at den studerende taler, læser og skriver engelsk. Det anbefales at forberede sig på studiet ved Det Fynske Kunstakademi via ophold på kunsthøjskoler, billedkunstneriske grundkurser, m.m. der har den aktuelle samtidskunst som omdrejningspunkt.

(!)
Ansøgningsskemaet er tilgængeligt via vores website fra februar til april 2016.
Download beskrivelse af ansøgningsproceduren: PDF

Link: http://detfynskekunstakademi.dk/studiet/optagelse-pa-grunduddannelse/


The Animation Workshop i Viborg

Ansøgning professionsbachelor Character Animation / Computer Graphic Arts / Grafisk fortælling
Når du søger ind på en professionsbacheloruddannelse ved The Animation Workshop, skal det foregå gennem den koordinerede tilmelding KOT.
Ansøgningsformularen på www.optagelse.dk er tilgængelig fra 1. februar, og deadline for ansøgninger er 15. marts klokken 12:00.

Vi anbefaler, at du udfylder formularen hurtigst muligt efter 1. februar.

Du skal også sende en motiveret ansøgning: http://www.animwork.dk/da/motiveret_ansoegning.asp
på engelsk, hvor du angiver den linje, du søger ind på og inkluderer et link til dit digitale portfolie, se kravene her:
Character Animation: http://www.animwork.dk/en/portfolio_requirements_ca.asp
Computer Graphic Arts: http://www.animwork.dk/en/portfolio_requirements_cga.asp
Grafisk fortælling: http://www.animwork.dk/da/portfoliekrav_gf.asp

Endelig skal alle relevant uddannelses- og sprogpapirer vedhæftes. Sprogeksamener og papirer fra uddannelser, som er afsluttet efter ansøgningsfristen, kan dog uploades indtil den 5. juli.

Efter ansøgningsfristen vil et optagelsesudvalg vælge de ansøgere, der skal indkaldes til optagelsesprøver og -samtaler.
Sidst i april sendes breve med indkaldelser til de udvalgte.
Optagelsesprøver og -samtaler finder sted i maj, og deltagerne får besked om resultatet på mail sidst I juni.
Så snart du er optaget, kan du søge om en bolig i Viborg.

Optagelsesprøven og -samtalen
Optagelsesprøven tager tre timer og du skal hverken medbringe værktøjer eller materialer – alt nødvendigt bliver stillet til rådighed. Ansøgere til Karakteranimation og CG Arts gennemfører først en individual tegneprøve på 1 time og derefter en workshop på 2 timer. Ansøgere til Grafisk Fortælling gennemfører en tre timers tegne- og storytelling-prøve. Samtalen finder sted samme dag eller højst et døgn efter testen.

Optagelsesprøverne i Karakteranimation og CG Arts fokuserer på tegnefærdigheder, kendskab til og brug af kropssprog, gestik og mimik, billedkomposition og designteori til at understøtte en valgt genre og stemning. I Grafisk Fortælling fokuserer prøven på tegnefærdigheder, opfindsomhed og visuel fortælling.

Link: http://www.animwork.dk/da/uddannelser_og_kurser.asp


Akademin Valand, Göteborgs universitet

(Valand Academy, University of Gothenburg)

Ansøgning til bachelor (3 år) på Valand er fra 1. feb – 1.marts
Link: http://akademinvaland.gu.se/utbildning/program/K1FRI