Nyt anlæg til solenergi &
jordvarme

 

Energitavle på Kunsthøjskolen

Energitavle

I forhallen hos Kunsthøjskolen i Holbæk viser den nye energitavle effekten af elevernes og de ansattes aktiviteter og energihensyn på en ny og let aflæselig måde.

Det nye solcelleanlæg, som har 1.200 solceller og en effekt på 64 KWh, blev indviet den 10. juli. Siden er der blev lagt mere end 5 kilometer jordvarmeslanger i parken, og den 8. oktober var jordvarmepumperne på 120 KWh køreklare.

Forstander Michael Nielen fortæller, at de nye anlæg er en del af en helhedsplan om bæredygtig omstilling, og at solenergi og jordvarme er næste skridt på vejen, efter at alle vinduer i skolens hovedbygning blev udskiftet sidste efterår.

 

Bag ønsket om at spare energi ligger samtidig nogle principielle grundtanker, der rækker længere end strømbesparelsen:

-Tanken er, at vi flere gange om dagen – blandt andet med energitavlen – bliver mindet om, at det er et fælles projekt at være her. Et projekt som forudsætter, at den enkelte engagerer sig, og at kunsten fører til både refleksion og handling, forklarer han og fortsætter:

-Det, som vi sammen sætter i gang her, skulle gerne fortsætte udover de måneder, eleverne er her, så de får en ballast og en energi med herfra, som vil afspejle sig i samfundet omkring dem.

Michael Nielen peger på, at Kunsthøjskolen i Holbæk langt fra er hverken selvforsynende eller bæredygtig indrettet endnu, og at det store, nye anlæg ikke skal opfattes som en ’afbetaling på samvittigheden.’

-Jeg tror, at de gode tiltag starter bedst lokalt, hvor vi vil kunne se resultaterne og konsekvenserne af vores aktiviteter og energihensyn på den nye tavle – men i virkeligheden illustrerer tavlen samtidig ret tydeligt, at vi har en lang vej at gå endnu – både her på højskolen og generelt i den vestlige verden.

Højskolens næste store projekt gælder en ombygning af skolens lade, som bl.a. vil give nye muligheder for tværfaglighed med flere fag under samme tag, som kan inspirere og udfordre hinanden.

-Med den nye energiforsyning har vi fået et forsvarligt grundlag for at ombygge laden til et nyt, stort undervisningscenter, der ikke bare skal samle de forskellige fag men også medvirke til, at den energi, der eksisterer mellem de mennesker, der er på skolen, i højere grad bliver komprimeret og frigjort, forklarer Michael Nielen, der i øjeblikket søger en række store fonde om støtte til projektet.

Med ombygningen af laden vil det blive muligt for højskolen at samle 800 mennesker til nye former for fællesskaber. Samtidig vil laden og brugen af den kunne medvirke til at skabe et nyt bånd mellem både bygningerne og aktiviteterne på skolen.