Optakt til Kulturmødet
2014

Mandag d. 12. maj sætter Kunsthøjskolen i Holbæk, i samarbejde med Kulturmødet 2014, fokus på temaet FORANDRINGER og FORVANDLINGER.

Sted: Kunshøjskolen i Holbæk. Adresse: Ladegårdsalléen 5
Tidspunkt: kl. 19.30 (med kaffe og kage undervejs); Gratis adgang

Hvilken oplevelse/hvilket møde har haft afgørende betydning for dig?
Hvilken ny retning sendte oplevelsen dig i?
Hvad betyder kunst, fællesskab og politiske aktioner for vores engagement i verden?
Kan vi stadig begejstres og bevæges til at engagere os i at skabe den verden, vi drømmer om?

Forfatter og tidligere generaldirektør i DR Christian Nissen fortæller om en begivenhed, som tog sit udgangspunkt på Holbæk-egnen og blev skelsættende for mange menneskers politiske engagement. Han sætter sin personlige historie ind i en større kulturhistorisk fortælling og spørger: Hvorhen retter vi i dag hver især, og som folk, vores engagement? Kan vi stadig begejstres og bevæges til at udfordre det bestående og skabe den verden, vi drømmer os. Hvorfra kommer impulsen til, at vi kan skabe noget nyt og mere bæredygtigt og socialt mere retfærdigt sammen?

Kunstner Martin Nore – tidligere elev på Kunsthøjskolen i Holbæk – viser sine værker og fortæller om, hvordan en tilfældighed blev anledning til et livsvigtigt kursskift i hans liv. Som udstationeret soldat i Kroatien i 1995 kæmpede han med krigens psykiske eftervirkninger. Efter ti år og adskillige udsendelser senere, blev han krigstræt, og først efter yderligere fem år, i 2010, fandt han ud af, at der var noget, der hed PTSD, posttraumatisk stress. Inden han nåede til det punkt, hvor han forstod, at han led af alvorlige traumer, havde han haft et årelangt stofmisbrug, kørt firmaer konkurs og opbygget en milliongæld. I dag fungerer han som kunstner, og kunsten blev hans redning.

Hør, hvad der skabte dette vendepunkt for Martin Nore. Og vær med til at udforske vendepunkterne og deres betydning for vores liv og kultur.

”Efter opholdet på Kunsthøjskolen i Holbæk forstod jeg, hvad jeg kunne bruge kunsten til. Hvordan den kunne give mig en identitet og en mening i livet«
– Kunstner Martin Nore

Aftenen veksler mellem indlæg, kunstneriske indslag og dialog. Du er som deltager en vigtig del af aftenen, og er inviteret til at bidrage aktivt med dine egne erfaringer og perspektiver.

Til at facilitere samtalen har vi inviteret journalist på DR P1, Helle Solvang.