For at interesserede kursister kan danne sig et indtryk af Kunsthøjskolens virke vil vi gerne bruge fotos fra dagligdagen på skolens hjemmeside og tilknyttede sociale medier. Fotos/videoer kan også være et bidrag til diskussionen om samtidskunst.

Kunsthøjskolens etiske foto/video regler

For valg og brug af foto/video på vores hjemmeside, sociale medier og i vores trykte materiale.

Ved valg af foto/video vurderes billedet ud fra følgende regler:

  • 1. Fotoet skal vise noget om Kunsthøjskolens dagligdag eller undervisning og udstillinger.
  • 2. Fotoet må ikke kunne opfattes ydmygende/krænkende for den afbilledet person. Der skal tages hensyn til personens religion og kultur, mm.
  • 3. Fotoet rettigheder må ikke overgives til tredje part.
  • 4. Hvis fotografiet skal bruges i trykt form så som plakater, avisannoncer eller postkort indhentes en særskilt tilladelse.
  • 5. Hvis den afbilledet person ønsker det, skal fotoet fjernes omgående.
  • 6. Tilladelsen kan til enhver tid skriftligt trækkes tilbage.