Video

Eftermiddagsfag, Fag i 1. periode ( 12. aug – 30. sep )

En række åbne opgaver skal forsyne jer med redskaber og rammer for et personligt kunstneriske udtryk i videomediet. Det kan for eksempel være at skabe et loop, hvor historien “bider sig selv i halen”, en kort fortælling – eller en billedcollage, som tager udgangspunkt i et digt eller en tekst.

Opgaverne tager også højde for videokunstens specielle platforme: TV skærmen, de sociale netværk, projektionen, biografen eller gallerirummet.

Vi skal se en lang række video- og filmværker, skabt af kunstnere, kendte som ukendte. Disse daglige input bruger vi til at kikke på forskellige fortælleteknikker, analysere indhold og se på kunsthistorien i videokunstens lys.

Jeg underviser i brug af små kameraer, semiprofessionelle kameraer og mac programmet Final Cut Pro X, samt anden relevante software.


Læs om værkstedet for Video