Værkanalyse

Fag i 1. periode ( 11. jan - 22. feb ), Formiddagsfag

Værkanalyse

Undervisningen retter sig mod elever der allerede har lavet en del kunst, og er interesseret i at gå i dybden med deres enkelte værker og den betydningsmæssige sammenhæng mellem arbejderne. Faget er oplagt at vælge, hvis man er interesseret i at ansøge til en billedkunstskole i løbet af foråret, og har lyst til at diskutere sit arbejde med andre. Holdet henvender sig ikke kun til elever der vil bruge fordybelsen i de afsluttende forberedelser til optagelsesprøver, men også hvis man har brug for at koncentrere sin indsats om betydningen af sine kunstværker. Vi kommer til at lave en gennemgang med formelle analyser, og vi vil også komme til at forholde os til forskellige teoretiske modeller i forhold til f.eks. køn, historie og politik. Undervisningen er om formiddagen og faget vil være struktureret omkring jeres egne arbejder, både hvad I allerede har lavet, og hvad I producerer på jeres værksteder om eftermiddagen. Hver dag vil der være planlagt besøg på jeres værksteder, hvor vi på tomandshånd vil tale om udviklingen af jeres individuelle arbejde dér. Hvis I har video, mødes vi i klipperummet, har I maleri, mødes vi foran jeres maleri. Derpå mødes hele holdet i undervisningslokalet, hvor der vil være fællesgennemgange af jeres ting, hvor I på skift præsenterer dem og diskuterer dem med hele Værkanalyseholdet. Endelig vil vi som en øvelse skulle lave præsentationer for hele forårsholdet.

– Niels Bonde