Tekstile Processer

Efterår 2023, Fag i 3. periode E23, Værkstedsfag

… og Undersøgelser på Papir

Proces, Undersøgelse og Rytme er nøgleord på kurset i arbejdet med tekstile udtryk som, STRIK og HÆKLING , VÆV og BRODERI på PAPIR
Nogle af de tekstile arbejder omsættes til et SERIGRAFISK udtryk på PAPIR eller / og til det fotografiske udtryk CYANOTOPI på PAPIR.

Hver dag undersøges nye strukturer i forskellige fibre, erfaringer deles med hinanden på holdet og de tekstile erfaringer overføres til grafiske udtryk på papir. Vi kommer rundt om , ind i , udenom og ovenpå en verden af organiske strukturer med en erkendelse af, at vi er en del af en uudtømmelig verden af overflader og strukturer.

Den polske kunstner og professor Magdalena Abakanowicz udtrykte det sådan:
Udtrykkenes former skifter. Kun de kan fortælle sandheden om sig selv. Imidlertid, i alt hvad jeg foretager mig, er den vedvarende faktor og permanente trang, at søge og afdække strukturens iboende hemmeligheder, idet strukturen er det fænomen, som hele den organiske verden på vor klode har til fælles.