Laboratorium for tegning

Fag i 1. periode ( 11. jan - 22. feb ), Formiddagsfag

Workshoppen tilbydes kunststuderende og tager udgangspunkt i tegning som medie, en teknik og en kunstnerisk praksis, der indgår i mange forskellige kulturelle og kunstneriske udtryk. Workshoppen vil ruste de studerende til at arbejde mere dybdegående og konceptuelt med tegningen i deres kunstpraksis. De studerende vil desuden få en analytisk forståelse af tegning i samtidskunsten samt et bredt indblik i tegningens mangespektrerede udtryksformer.

Indholdsfortegnelse:

Forsking i forskelige tegneprocesser og tekniker

Analyser af tegning i samtidskunsten (kunstnere, værker, koncepter)

Research på forskelige typer tegning. Vi prøver at kortlægge tegning som medie

Indsamling af materiale og inspiration (litteratur, publikationer, udstillinger)

Eksperimenter med forskelige tegnetekniker og afsøgning af tegningens muligheder i den studerendes kunstpraksis

Udvikling af tegning som koncept, sådan at tegningen bliver konceptuelt funderet og får en retning

Gennemgang af ideer og lab eksperimenter