TegningEr

Fag i 2. periode ( 26. feb. - 8. april ), Formiddagsfag

Er et teoretisk formiddagsfag, hvor vi, ved at se på og tale om interessante kunstneres tegninger, kommer om bag overfladen og undersøger billedsprogets funktioner og processer.


Læs om værkstedet for Tegning