TegningEr

Fag i 2. periode ( 20. feb – 17. april ), Formiddagsfag

Er et teoretisk formiddagsfag, hvor vi, ved at se på og tale om interessante kunstneres tegninger, kommer om bag overfladen og undersøger billedsprogets funktioner og processer.