TegningEr

Formiddagsfag

er et teoretisk studierækkefag, hvor vi, ved at se på og tale om interessante kunstneres tegninger, kommer om bag overfladen og undersøger billedsprogets funktioner og processer.


Læs om værkstedet for Tegning