Skulptur

Eftermiddagsfag, Fag i 1. periode ( 16. Aug. - 25. Sep. )

A Home Away From Home

Workshoppen i skulptur kommer til at have hjemmet som overordnet tema. Vi kommer blandt andet til at diskutere hvilke objekter og genstande samt hvilke rumlige og sociale situationer, det kræver, for at vi kan etablere følelsen af et hjem.
Vi dykker ned i nogle af de helt grundlæggende teknikker indenfor skulpturfaget såsom modellering og støbning i gipsforme. Undervejs eksperimenterer vi med skala og rumlighed, placering/deplacering af genkendlige former og genstande samt forskellige materialer som for eksempel voks, stof, træ, gips etc.
Igennem forløbet kigger vi på kunstnere, som på vidt forskellige måder arbejder med hjemmet i deres praksis. Vi vil også introducere vores egne praksisser samt tage til København og se udstillinger – blandt andre Laura Limas værk i X-rummet på Statens Museum for Kunst.
Vi ser det at møde nye materialer og at lære nye teknikker, som en god mulighed for at kunne udvikle og arbejde videre med egne ideer og værker – lige så gerne 3 som 2 dimensionelle.

Husk at alle kan deltage, og det er ingen forudsætning, at du allerede har arbejdet med skulptur!

Læs mere om faget skulptur her


Læs om værkstedet for Skulptur