Nedslag i kunstens historie

Fag i 1. periode ( 13. aug. - 8.okt. ), Formiddagsfag

Kunsthistorie – nedslag i kunstens historie

På kurset vil vi få muligheden for at få en større viden om og forståelse af kunstens historie. Igennem et overordnet udvalg af hovedtemaer – bevæger vi os igennem et udvalg af ismer og kunstnere – med hovedvægt på samtidskunsten.

Vi trækker de store linjer op, og samtidigt fordyber vi os i væsentlige værker. Vi kommer til at blive introduceret for og læse om de forskellige kunsthistoriske perioder, for bedre at kunne forstå forskelle og ligheder.

Vi skal se på mange kunstværker, mange kunstnerportrætter og derigennem vil vi blive præsenteret for mange forskellige tidsperioder og tematikker – og blive introduceret for hvordan kunsten, historien og samfundets udvikling hænger sammen. Dvs. kunstens betydning i både et historisk og samtids perspektiv.

Dialogen er igennem hele kurset et vigtigt omdrejningspunkt.