Maleri

Eftermiddagsfag, Fag i 1. periode F24, Forår 2024

Maleri er billedsprog i en virkelighed som mere og mere kommunikerer i billeder og derfor åbner for en masse muligheder som vi vil arbejde med på dette kursus.
Udgangspunktet er de tanker og ideer som hver enkelt elev udvikler. Derfor er der ingen begrænsninger ang. valg af materiale, man kunne tænke sig at arbejde med.

Tegning, collage, olie, akryl, akvarel, tusch eller helt andre materialer.
Parallelt med afsøgningen af ”det ukendte” vil der blive undervist i grundlæggende tematikker som fx: tegning i maleriet, farvelære, rum, komposition, ideudvikling, og i mødet mellem billede og sprog, materiale og ide, sansning og abstraktion.
Relevante kunstneres arbejde inddrages sideløbende.


Læs om værkstedet for Maleri