Maleri

Kursus D: 17. juli – 30. juli 2022

Maleriet er en energiudladning,
en kulmination og også en uendelig søgen.

På kurset skal vi arbejde med den energiudladning, der sker når man fordyber sig, i sit “rum”, med den hele krop; med hænder, tanker og sanser.

– Der er mange veje til det “rum”, til fordybelsens kilde, og vi vil på kurset gå igennem forskellige processer, hvor hver enkelt elev skal arbejde med at styrke sit maleriske fundament, individuelt og i fællesskab.

For at få hul på energi og rum-skabende processer, skal vi dykke ned i forskellige værktøjer, der er brugbare til både maleri og tegning, som eksempel farver og gestikulering på flader, stillebens af forhåndværende elementer, og vi skal også ud i naturen, for at få hul på dens skattekammer af energi, og uendelige naturlige muligheder.
Vi skal naturligvis også kigge på andre kunstneres værker, hvordan deres praksis kan forstås, og hvad man kan lære af dem.

Tegneøvelser vil være en kontinuerlig del af sommerkurset, og bruges i undervisningen, som opvarmning til maleriet. Undervisningen bliver en blanding af opgaver og individuelle projekter med fokus på, at udvikle den enkeltes maleriske og kunstneriske sprog.

Tilmelding