Maleri

Kursus B: 20. juni – 3. juli 2021 ( 6750 kr. )

På kurset tager vi udgangspunkt i tegningen som præmis for maleriet. Jeg vil derudover undervise i grundlæggende principper såsom lys/skygge, forgrund, mellemgrund og baggrund samt farvelære og farveholdning.

Jeg tager udgangspunkt i den enkelte kursists ståsted, så holdet vil være for begyndere såvel som øvede malere. Du vil undervejs blive stillet opgaver som vi gennemgår både individuelt og i plenum. Fællesgennemgangene giver dig øvelse i at tale om dine ideer, tilgang til maleriet og hvilke udfordringer der er. Det er også her vi bliver inspireret og lærer af hinanden.

Vi skal tale om inspiration og hvor den kommer fra, om abstraktion, det figurative maleri, processer, teknikker med mere.

De kursister som ønsker det, vil få et lettere opvarmnings opgave første dag.
Kursister som ønsker at arbejde med f.eks. tegning, collage og akvarel er også velkomne.

Der vil på dette kursus være en opdeling, ift lokaler, af malere som arbejder med olie og dem som maler med akryl, og der må ikke arbejdes med opløsningsmidler såsom terpentin el.lign. De kursister som ønsker at arbejde med opløsningsmidler, kan arbejde udendørs under et halvtag.

Tilmelding
Læs om værkstedet for Maleri