Maleri

Kursus B: 18. juni – 1. juli 2023

Maleriet er en energi udladning, en kulmination og også en uendelig søgen. 
 
På kurset skal vi arbejde med den energi udladning, der sker når man fordyber sig, i sit “rum”, med den hele krop; med hænder, tanker og sanser.
 
– Der er mange veje til det “rum”, til fordybelsens kilde, og vi vil på kurset gå igennem forskellige processer, hvor hver enkelt elev skal arbejde med at styrke sit maleriske fundament, individuelt og i fællesskab.
 
For at få hul på energi og rum-skabende processer, skal vi dykke ned i forskellige værktøjer, der er brugbare til både maleri og tegning, som eksempel farver og gestikuleren på flader, stillebens af forhåndenværende elementer, og vi skal også ud i naturen, for at få hul på dens skatkammer af energi, og uendelige naturlige muligheder.
Vi skal naturligvis også kigge på andre kunstneres værker, hvordan deres praksis kan forstås, og hvad man kan lære af dem.

Tegneøvelser vil være en kontinuerlig del af sommerkurset, og bruges i undervisningen, som opvarmning til maleriet. Undervisningen bliver en blanding af opgaver og individuelle projekter med fokus på, at udvikle den enkeltes maleriske og kunstneriske sprog.

Kurset vil fortrinsvist rette sig mod arbejdet med akrylmaling – og ikke oliemaling. Man er også velkommen til at eksperimentere med andre materialer f.eks. akvarel, gouache, oliekridt. Der må ikke arbejdes med opløsningsmidler såsom terpentin el.lign.
I skolens butik kan købes materialer til rimelige priser, og man kan også selv medbringe materialer.

Materialeliste: En skitsebog, papir, blyanter, kul, akrylmaling, grundet lærred, blindrammer og/eller opspændte lærreder, pensler.
Hvis du vil eksperimentere med andre materialer så medbring det du har brug for.

Alle, uanset erfaring kan deltage.

Vel mødt.
Christina Hamre

Tilmelding