Maleri

Eftermiddagsfag, Fag i 2. periode E21

Maleriet er en energi udladning, en kulmination og også en uendelig søgen.

På kurset skal vi arbejde med den energi udladning, der sker når man fordyber sig, i sit “rum”, med den hele krop; med hænder, tanker og sanser.

– Der er mange veje til det “rum”, til fordybelsens kilde, og vi vil på kurset gå igennem forskellige processer, hvor hver enkelt elev skal arbejde med at styrke sit maleriske fundament, individuelt og i fællesskab.

For at få hul på energi og rum-skabende processer, skal vi dykke ned i forskellige værktøjer, der er brugbare til både maleri og tegning, som eksempel farver og gestikulering på flader, portræt og identitet, stillebens af forhåndværende elementer, og vi skal også ud i naturen, for at få hul på dens skattekammer af energi, og uendelige naturlige muligheder.
Vi skal naturligvis også kigge på andre kunstneres værker, hvordan deres praksis kan forstås, og hvad man kan lære af dem.
Alle, uanset erfaring kan deltage.


Læs om værkstedet for Maleri