Maleri

Eftermiddagsfag, Fag i 1. periode ( 6. jan. – 24. feb. )

Maleri som billedsprog i en virkelighed som mere og mere kommunikerer i billeder åbner for en masse muligheder som vi vil arbejde med på dette kursus.
Udgangspunktet er de tanker og ideer som hver enkelt elev udvikler. Derfor er der ingen begrænsninger ang. valg af materiale, man kunne tænke sig at arbejde med. Tegning, collage, olie, akryl, akvarel, tusch eller helt andre materialer.

Der vil blive undervist i grundlæggende tematikker som fx: tegning i maleriet, farvelære, rum, komposition, ideudvikling, og i mødet mellem billede og sprog, materiale og ide, sansning og abstraktion.
Og vi vil se på relevante kunstneres arbejde.
Læs mere om faget Maleri


Læs om værkstedet for Maleri