Kunsthistorie

Fag i 1. periode ( 16. Aug. - 25. Sep. ), Formiddagsfag

Kunsten og forandringernes århundrede – og det der kom i kølvandet.
Kurset vil introducere og diskutere udvalgte kunsthistoriske teorier, problemstillinger og metoder. Fremfor en kronologisk gennemgang af kunstens historie, vil kurset koncentrere sig om tematiske nedslag i kunsthistorien med hovedvægt på moderne kunst og samtidskunst.
Gennem diskussion og analyse af konkrete værker fra ex. 60 ´ernes neo-avantgarde, den historiske avantgarde, modernismen og postmodernismen, vil vi undersøge forskellige kunstteoretiske fortolkninger af kunsten og dermed også kunstens betydning. Vi vil diskutere spørgsmål om eksempelvis diskurs, kunst og kontekst, kulturindustri, sandhed og autenticitet. Kurset vil bevidst arbejde med, at kunstværket (forstået som andet og mere end et fysisk materiale) er et “møde”; kunstværket som repræsentation og som betydning finder sted i mødet med beskueren. Vi vil løbende diskutere dette “møde” og forsøge at belyse såvel beskuerens som værkets rolle heri. Hvad er det vi ser…?
Undervisningen baseres på at se på værker, forelæsninger, diskussioner og tekster.
v. Helle Laustsen